Isolering

Isolering

Isolering

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Når du efterisolerer din bolig, forbedrer du indeklimaet og sænker din varmeregning.

Fordele ved at efterisolere

 • Dit varmeforbrug bliver mindre
 • Du får bedre indeklima

Hvis du efterisolerer, kan du muligvis nøjes med et mindre varmeanlæg, næste gang det skal skiftes.

Nogle gange er efterisolering et krav

Bygningsreglementet har nogle energikrav, du skal overholde, når du udskifter dele af en eksisterende bygning. Du må f.eks. kun montere nye vinduer med energimærke A eller B. Der er også krav til isoleringen under taget, hvis du skifter tagbelægning

Gode råd

 • Efterisoler, når du alligevel er i gangDet kan bedst betale sig at efterisolere, når du alligevel skal bygge om eller renovere.
 • Søg tilskud til isoleringDu kan få tilskud til en række boligforbedringer, der sparer energi - heriblandt flere typer isolering.
  Læs mere og søg tilskud
 • Tjek, om husets har et energimærkeEn energimærkningsrapport kan f.eks. fortælle dig hvilken type og tykkelse isolering, huset allerede har. Der kan også være forslag til, hvordan du kan efterisolere.Find din energimærkningsrapport
 • Se på din hustypeVi har udarbejdet en guide til de mest almindelige hustyper i Danmark. Her er information om særlige forhold i forbindelse med isolering af hver hustype.Bygningsguiden
 • Få garanti for løsningens holdbarhedNogle producenter udsteder produktgaranti, hvis arbejdet udføres af håndværkere, som de har autoriseret.
  Læs om byggegaranti på byggaranti.dk

Isoler dit hus, og sænk varmeregningen

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Typisk er der krav om efterisolering, hvis du skal skifte dit tag. Ekstra isolering reducerer både din varmeregning og sin CO2-udledning.

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Isolering af tag og loft

Trænger dit tag eller loft til efterisolering?

I vores guide 'Isoler tag og loft' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Mindst 300 mm isolering

Det er nemt at efterisolere, hvis du har et tilgængeligt, ikke-udnyttet tagrum eller loft. Du bør øge isoleringstykkelsen på loftet til mindst 300 mm. 

Illustration: Tværsnit af loftisolering

Brug energiløsningen

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af tag og loft

Læs mere

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Det er ofte en god forretning af isolere ydervæggene - især hulmursisolering tjener sig hurtigt hjem.

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Isolering af ydervægge

Gode råd

 • Efterisolér, når du skal renovere facadenHvis du skal i gang med at renovere facaden, så undersøg, om du kan efterisolere samtidig. Husk at undersøge, om der er særlige forhold, der gør, at du ikke må ændre facadens udseende.
 • Isoler vægge mod uopvarmede rumSørg for, at vægge mod uopvarmede rum er velisolerede, så du undgår varmetab.
 • Husk BygningsreglementetBygningsreglementet har krav om isolering, som normalt gælder, når du bygger eller bygger om.
  Læs mere om energikrav i Bygningsreglementet

Trænger dine ydervægge til efterisolering?

I vores guide 'Isoler dine ydervægge' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få efterisoleret.

Hulmursisolering

Det kan næsten altid betale sig at hulmursisolere. I langt de fleste tilfælde kan man få blæst isolering ind i hule mure uden problemer. Uisolerede hulmure findes typisk i huse fra 1920-60.

hulmur.png
Illustration: Tværsnit af en hulmursisolering

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Hulmursisolering

Hulmursisolering

Hvis hulmuren enten ikke er isoleret, eller hvis isoleringen er faldet sammen med årene, er det en god idé at isolere den. Du får både en mindre varmeregning og et mere behageligt indeklima.

Efterisolering af ydervægge udefra

Typiske problemer

 • Isolering udefra er en meget effektiv form for isolering, men den ændrer husets arkitektur. Derfor er denne type isolering kun oplagt, hvis du vil ændre husets udseende.
 • Mursten, stik over vinduer og døre, gesimser og andre ornamenter i facaden forsvinder eller bliver skjult.
 • Proportioner ved tagudhæng ændrer sig. Hvis taget har små udhæng er det ofte nødvendigt at ændre taghældning nær tagfoden eller få en helt ny, hævet tagkonstruktion.
 • Murhuller ved vinduer og døre bliver dybere. Det ændrer enten facadeudtrykket med dybtsiddende vinduer m.v., eller det kræver, at disse elementer bliver flyttet ud i den nye facade.
 • Nedløbsbrønde, tagrender, nedløb og andre installationer på facaden skal flyttes.

Tung ydervæg

Udvendig efterisolering af tung ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af tung ydervæg udefra

Let ydervæg

Udvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en efterisolering af let ydervæg udefra

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af let ydervæg, udefra

Isolering af let ydervæg, udefra

Hvis dine ydervægge er af træ eller andre lette materialer, kalder man dem lette ydervægge. Hvis de har mindre end 150 mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Du får både en mindre varmeregningen og et bedre indeklima.
Isolering af tung ydervæg, udefra

Isolering af tung ydervæg, udefra

Hvis dine murstens- eller betonydervægge har mindre end 100 mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Du får både en mindre varmeregning, og et mere behageligt indeklima.

Efterisolering af ydervægge indefra

Indvendig isolering er en mulighed, hvis du vil bevare husets facader, som de er.

Ulemper

 • Der er risiko for fugt, skimmel, råd og svamp, hvis det bliver gjort forkert.
 • Det indendørs areal bliver mindre.
 • Du skal flytte radiatorer og eludtag.
 • Du skal etablere nye fodpaneler, lysninger ved vinduer og yderdøre m.v.

Tung ydervæg

Det er ikke optimalt at isolere en tung ydervæg indefra, da risikoen for at gøre det forkert og ende med fugt- og skimmelproblemer er meget stor. Det er desuden mindre effektivt, da der nemt opstår kuldebroer.
 
Ved isolering af tung ydervæg indefra er det afgørende at: 
 • fjerne alt organisk materiale (papir, lim mv.), inden der isoleres
 • etablere en helt tæt dampspærre for at undgå fugt indefra
 • sikre en tæt ydermur for at undgå fugt udefra
 

Let ydervæg

Indvendig efterisolering af let ydervæg
Illustration: Tværsnit af en indvendig isolering af let ydervæg

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af let ydervæg, indefra

Isolering af let ydervæg, indefra

Hvis dine ydervægge er af træ eller andre lette materialer, kalder man dem lette ydervægge. Hvis de har mindre end 150 mm isolering, er det en god idé at efterisolere dem. Du får både en mindre varmeregningen og et bedre indeklima.
Isolering af tung ydervæg, indefra

Isolering af tung ydervæg, indefra

Hvis dine murstens- eller betonydervægge har mindre end 100 mm isolering, er det en god idé at isolere dem. Du bør kun efterisolere indefra, hvis det er umuligt at efterisolere udefra.

Forbedring af lette facadepartier

En del bygninger, især fra 1970’erne, har lette facadepartier ved vinduer og døre. De består af en let trækonstruktion med træ- eller pladebeklædning på begge sider.

Hvis du udskifter vinduerne her, bør du også skifte eller forbedre isoleringen i facaden. Den er som regel meget tynd, og den udvendige pladebeklædning skal ofte udskiftes med års mellemrum. Varmetabet er stort, ikke mindst hvis der er en radiator lige inden for væggen.

Bygningsreglementet kræver, at du efterisolerer udefra, hvis du udskifter den udvendige plade. Den kaldes også for regnskærmen.

 

Isolering af ydervægge

Læs mere

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Det er oplagt at isolere dine gulve, hvis du alligevel er i gang med at renovere dem. Når du isolerer dine gulve, bliver dit hjem mindre fodkoldt.

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Isolering af gulv

Trænger dit gulv til isolering

I vores guide 'Isoler dine gulve' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen i dine gulve og overblik over, om du trænger til at få efterisoleret.

Gulv over terrændæk

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket består typisk af et kapillarbrydende lag, trykfast isolering og et betonlag. Gulvet taber meget varme, hvis terrændækket ikke er isoleret nok. Hvis dit hus er fra før 1972, og der er fodkoldt eller fugtigt, er det en god idé at opbygge et nyt og bedre isoleret terrændæk.

Isoler til mindst 300 mm for at leve op til Bygningsreglementet.

Etablering af nyt terrændæk

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af terrændæk

Nyt terrændæk

Terrændækket er den del af konstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Opbyg et nyt og bedre isoleret terrændæk, hvis dit hus er fra før 1972, og der er fodkoldt eller fugtigt.

Gulv over uopvarmet kælder

 

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis dine gulve over uopvarmet kælder er isoleret med mindre end 100 mm, bør du få dem efterisoleret til mindst 200 mm.

Du kan som regel ikke se, om dit gulv over uopvarmet kælder er isoleret, da der sidder loftbeklædning på undersiden af isoleringen.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Isolering af gulv over uopvarmet kælder

Hvis gulvet over din uopvarmede kælder er isoleret med mindre end 100 mm bør du efterisolere det. Du sparer penge på din varmeregning og får et bedre indeklima.

Gulv over krybekælder

 

Nedlæg krybekælderen

Det kan være en god idé at nedlægge krybekælderen og etablere et velisoleret terrændæk, hvis du oplever at det er fodkoldt og trækker.

Energiløsninger

En energiløsning er en beskrivelse af, hvordan du kan forbedre din bolig med fokus på både energiforbrug og byggeteknisk korrekte løsninger.

Nedlæg krybekælderen

Nedlæg krybekælderen

Hvis du har en krybekælder og oplever at det er fodkoldt og trækker, er den bedste løsning at nedlægge krybekælderen og etablere et velisoleret terrændæk.

Nogle gange er efterisolering et krav

I nogle tilfælde er der krav i Bygningsreglementet om at gennemføre energibesparelser, når du bygger eller bygger om. Det vil der sandsynligvis være, hvis du udskifter hele gulvkonstruktionen inkl. de bærende dele, eller hvis du alligevel er ved at renovere dine gulve, og renoveringen er rentabel. 

 

Isolering af gulv

Læs mere
Materialer

Det kan man isolere med

Det kan man isolere med

Der findes mange forskellige slags isolering, som hver især har forskellige
egenskaber: Isoleringsevne, brandegenskaber, levetid og arbejdsmiljø er
blandt de vigtigste.

Materialets isoleringsevne vises som λ-værdi – jo lavere λ-værdi, jo bedre isoleringsevne. Man kan godt opnå lige så god isoleringsevne med materialer med høj λ-værdi. Der skal bare et tykkere lag til.

Test af isoleringsmaterialer

Nogle materialer er blevet testet af Varmeisoleringskontrollen, som er en frivillig kontrolordning for isoleringsmaterialer.

λ-værdien fremgår også af materialets CE-mærkning, som alle isoleringsmaterialer skal være forsynet med.

Rør

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Rørisolering er en ret nem forbedring, der ofte tjener sig hjem i løbet af få år. Der bør være 40 mm isolering rundt om alle dine rør i bryggers, kælder, krybekælder, loft og skunk.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Mindst 40 mm rørisolering

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere rør i uopvarmede rum (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Der bør være mindst 40 mm på varmerør og varmtvandsrør, som er i brug hele året.

Trænger dit hus til efterisolering?

I vores guide 'Rørisolering' får du hjælp til selv at tjekke isoleringen og vurdere, om du trænger til at få rørene efterisoleret.

Det kan du isolere med

Du kan isolere rør med mineraluld (stenuld eller glasuld) eller med forskellige skumbaserede produkter. Isoleringsevnen for den samlede isolering afhænger af materialet og af den tykkelse, du sætter på røret.

Hvis der ikke er så meget plads rundt om rørene, er det en god idé at se på materialernes varmeisoleringsevne (λ-værdien) og vælge det materiale, der har den laveste værdi. Hvis der er plads nok, kan du få lige så god isolering med en højere λ-værdi – der skal bare et tykkere lag til.

Husk kedel, ventiler og cirkulationspumpeCirkulationspumpeEn cirkulationspumpe er en pumpe, der sender dit varme vand rundt i dine radiatorer eller gulvvarme.

Hvis du har en kedel eller unit med sparsom eller ingen isolering, har den sandsynligvis et stort varmetab. Er den over 15 år gammel, kan det være en god ide at udskifte den med en ny, energieffektivEnergieffektivAt et apparat er energieffektivt betyder, at det udnytter energien så godt som muligt og med mindst muligt tab. model. Er den nyere, kan du måske nøjes med at efterisolere den.

Til dette kan du f.eks. bruge såkaldte trådvævsmåtter, som du tilpasser i størrelsen. 

Isoler ventiler og cirkulationspumper med præfabrikerede isoleringskapper – eller alternativt med lamelmåtter og pladekapper. Undlad at isolere kontrolboksen og tildække betjeningspanelet på cirkulationspumpen.

Find håndværker på HåndværkerlistenHåndværkerlistenHåndværkerlisten hjælper dig med at finde gode energiløsninger til din bolig – og en håndværker, der kan udføre løsningen.

Håndværkerlisten hjælper dig til at finde håndværkere fra dit lokalområde, som har en særlig viden om lige præcis den energiforbedring, du gerne vil have lavet. Her kan du også finde en arbejdsbeskrivelse til dig eller din håndværker.

roerisolering.png
Illustration: Tværsnit af rørisolering

Pas på asbest

Hvis dine varmeinstallationer er fra før 1972, kan de være isoleret med asbestholdige materialer. Du kan ikke selv se, om de indeholder asbest. Asbesten må kun fjernes af firmaer, der er specialiserede i det. Kontakt fagfolk, hvis du er i tvivl. 

Det siger loven

Hvis du renoverer et varmeanlæg, skal du følge gældende Bygningsreglements krav til isoleringen af de nye rør. Anbring så vidt muligt rør og beholdere til varmt vand i rum, hvor varmetabet kommer din bolig til gode. Du skal også overholde Bygningsreglementets krav, hvis du installerer et nyt anlæg, f.eks. en varmepumpe, ny kedel, rør eller pumper.

God rørisolering betaler sig hurtigt hjem

Læs mere
Håndværkerlisten

Find en håndværker

Hvis du skal have isoleret din bolig, anbefaler vi at vælge en håndværker her fra Håndværkerlisten. Håndværkerne på listen bruger de såkaldte energiløsninger, som giver en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

592 håndværkere

Isolering