BETA
Vi bygger nyt site, og det kan godt rode lidt imens.

Nu slukker køkkenpersonalet på kontakten

Nu slukker køkkenpersonalet på kontakten

En adfærdskampagne på tværs af 12 plejehjemskøkkener i Kolding Kommune lærte personalet at slukke på kontakten. Det sparer kommunen for 137.000 kr. årligt.

Økonomi

Beregnet besparelse
137.000kr./år
Realiseret besparelse
16%
Typisk besparelse
8-12%
Hvad kostede det?
Investering pr. plejehjem
25.000 kr.
Samlet investering incl. rabat
289.500 kr.
Simpel tilbagebetalingstid
2,1 år