God proces i energirenovering

God proces i energirenovering

Andelsboligforeningen Søpassagen i København ønskede at spare på energien og skåne miljøet. Derfor gennemførte de en større energirenovering.

Beboere

Ved søerne i København ligger andelsboligejendommen A/B Søpassagen. Ejendommen lå i et arbejderkvarter, da den blev opført i 1891. I dag er beboerskaren mere broget. Arbejderne er der stadig, men der er også studerende, børnefamilier og pensionister. Ejendommen består af i alt 87 husstande fordelt på 11 opgange, der hver har 5 etager.

Tidligere var det en typisk københavnerejendom, som var dårligt isoleret og havde stort varmetab. I dag er den et godt eksempel på moderne energirenovering. Umiddelbart synlige for det blotte øje er solcellerne på taget. De producerer ca. 25 % af den el, beboerne bruger. Men beboerne nyder også godt af, at både gavlmuren og rør er blevet isoleret, så lejlighederne holder bedre på varmen. Desuden mærker beboerne, at man har omfuget mørtlen i ydermurene og udskiftet vinduer. De gamle vinduer mod gaden er blevet udskiftet med energivinduer, som både holder kulden og larmen ude.

Beslutningen om projektet

Beslutning

Op til COP15-topmødet i København i 2009 undersøgte vi i bestyrelsen, om vi kunne gøre noget ved ejendommens energiforbrug. Vi ville gerne spare CO2 og energi og tage ansvar for miljøet omkring os. Lige omkring topmødet havde vi en formand, som var meget entusiastisk omkring energi og klima. Her startede processen. Vi fik professionel, energifaglig hjælp til at undersøge, hvor meget energi vi kunne spare med en energirenovering.

Derefter tog vi for alvor fat på den omfattende energirenovering. Vi tilknyttede rådgivere og søgte penge fra diverse fonde og puljer.

Vi skulle have alle beboere med for at gå ind i så stort et projekt. Det ville nemlig kræve, at huslejen steg. Men vi regnede med, at vi kunne betale huslejestigningerne tilbage med det, vi sparede ved energirenoveringen.

Det var en af de største udfordringer, men det lykkedes at få beboerne med på ideen – bl.a. fordi vi kørte interne kampagner, og fordi vi gjorde meget for at forankre processen blandt beboerne, fortæller Andreas Nygaard Madsen, bestyrelsesformand i A/B Søpassagen.

Projektets rådgivere

Rådgivning

Vi fik meget rådgivning i processen og drog stor nytte af det. Først og fremmest hyrede vi en bygherrerådgiver, der var med til at sikre projektets overordnede fremdrift. Rådgiveren sørgede bl.a. for, at de håndværkerløsninger, vi skulle bruge, kom i udbud. Projektet var så omfattende og involverede så mange mennesker, at det var nødvendigt med en bygherrerådgiver.

Vi involverede også en energivejleder, som tænkte energibesparelser ind i processen. Endelig fik vi hjælp af professionelle til at søge penge til projektet. De penge var godt givet ud, da vi endte med at modtage en del støtte fra forskellige puljer, fortæller Andreas Nygaard Madsen.

Økonomien

Økonomi

Vi finansierede projektet med en huslejestigning for alle lejere og ved at fundraise. Det er klart, at i første omgang bliver en huslejestigning opfattet som en udgift, men beboerne er gået ind i projektet med åbne øjne og har ladet lysten til at gennemføre et miljø- og energiprojekt veje tungest.

Derudover fik vi penge fra flere puljer, som Københavns Kommune udbød i forbindelse med COP15. Projektet har kostet et millionbeløb, men tilbagebetalingstiden er fornuftig. Efter 8 år vil vores solceller have tilbagebetalt sig selv. Den mængde strøm, de producerer, sparer vi i strøm udefra. Desuden er de enkelte lejligheder steget i værdi på grund af energirenoveringen, og det gør dem mere attraktive at bo i, fortæller Andreas Nygaard Madsen.

Processen

Forløb

Man skal holde tungen lige i munden med så stort et projekt, og det har været vigtigt at have rådgivere tilknyttet. Generelt er forløbet gået efter planen. Der er selvfølgelig altid noget, der bliver en smule forsinket, når man er så mange aktører i et projekt, men vi er kommet i mål med det hele.

Projektet har i virkeligheden kørt over mange år. Vi startede stille og roligt med en opbyggende fase, som vi indledte i 2008. Her søgte vi penge, tog kontakt til håndværkere og myndigheder. Det helt store byggeår kom i 2011, mens året efter var mere roligt.

Vi har taget energirenoveringen i etaper. Projektet har været en positiv proces, som har givet en god gruppefornemmelse i ejendommen. Vi har også haft det sjovt med at lave det, og det føles godt selv at gøre noget for miljøet, ligesom politikerne taler om, fortæller Andreas Nygaard Madsen. 

Resultatet

Resultat

På en måde har det bedste ved projektet været processen – den stemning, det har givet i ejendommen. At vi har givet foreningen nyt liv, og at vi har fået rettet opmærksomhed mod os, fordi vi kan kalde os Danmarks første CO2-neutrale andelsforening. Dog er vores status som CO2-neutral afhængig af, at vi køber CO2-kvoter, men vi ønsker at blive så uafhængige af kvoterne som muligt.

Vores solceller producerer ca. 25 % (omkring 40.000 KWh) af den strøm, vi forbruger, og resten får vi fra et elabonnement på vindenergi  Vi kan også mærke, at vinduerne isolerer bedre, og at det er knapt så fodkoldt i lejlighederne.

I løbet af projektet etablerede vi en tagterasse, som sammen med vores fine solceller har skabt nyt liv på taget. Overordnet har vi fået en ny progressiv stemning i foreningen, og vi mærker, at beboerne er glade for at bo her. Vi har med projektet bevist, hvor meget der egentlig kan lade sig gøre for miljøet i en andelsforening, fortæller Andreas Nygaard Madsen.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mindre støj
Mindre træk
Mindre vedligeholdelse
Bedre indeklima

Gode råd over hækken

Hav tålmodighed med energirenoveringen
Få rådgivning – det er en stor hjælp
Sørg for, at projekter bliver positivt modtaget og godt forankret blandt beboerne
Husk også at have det sjovt i processen
Case: Nyt solcelleanlæg, vinduer og døre og isolering ydervæg, Andreas, København

Forbedringer og typiske besparelser

Isolering af let ydervæg, udefra

Typisk besparelse ved isolering af let ydervæg, udefra

10-50 kr./år pr. m2 ydervæg du isolerer udefra

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris, vægtype og isoleringsniveau

Isolering af varmerør

Typisk besparelse ved isolering af varmerør

10-340 kr./år pr. meter varmerør du isolerer

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris, isoleringstykkelse, rørstørrelse og placering

Solcelleanlæg

Typisk besparelse ved solcelleanlæg

Fra vinduer med 1 lag glas til energivinduer

Typisk besparelse ved udskift vindue, som har 1 lag glas

30-340 kr./år pr. m2 vindue du skifter

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og vindue

Nye yderdøre

Typisk besparelse ved nye yderdøre

60-240 kr./år pr. yderdør du skifter

Forudsætning for beregning: Gennemsnitlig energipris og yderdør

Sådan kommer I selv i gang

Sådan kommer I selv i gang

Hvis I overvejer at renovere, anbefaler vi, at I starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i jeres projekt.

Læs mere om rådgivning