Ventilation

Ventilation

Ventilation

Ventilation i typehus 1985-1997

Ventilation i typehus 1985-1997

Typehuset er oprindeligt naturligt ventileret. Der kommer frisk luft ind gennem vinduer eller friskluftventiler i ydervægge. Den brugte og opvarmede luft ledes ud gennem aftrækskanaler i køkken, bryggers og badeværelser eller suges ud mekanisk. Nogle typehuse har udsugning, hvor varmen genvindes.

Ventilation og aftræk

 • Naturlig ventilationBygningsreglementet for småhuse fra 1985 stillede krav om, at al luften i huset blev skiftet ud hver 2. time. Ud over den planlagte, naturlige ventilation skabt af vinduer/friskluftventiler og aftrækskanaler blev typehuset ofte ventileret ekstra gennem utætheder.
 • Frisk luftDen friske luft blev tilført både vha. et oplukkeligt vindue og en regulerbar ventil af en vis størrelse i alle opholdsrum. I køkkenet var kravet det samme. I badeværelser var der også krav om enten åbent vindue eller en friskluftventil med et lidt større areal.
 • UdsugningBygningsreglementet stillede krav om enten naturligt aftræk eller mekanisk udsugning. Størrelsen på det lodrette aftræk fra køkken, bryggers, badeværelser og toiletter er beskrevet i Bygningsreglementet.  Skorstenseffekten i de lodrette aftræk sørger for at lede den opvarmede og beskidte luft ud. Ved mekanisk ventilation var der også krav til, hvor meget luft der skulle suges ud.

Husk at lufte ud

Hvis typehuset ventileres naturligt og er relativt tæt, skal du huske at lufte ud 2-3 gange om dagen med fuld gennemtræk i 5-10 minutter i stuetagen og på 1. sal.

Det er vigtigt at overholde tidrummet, så huset ikke køles for meget ned. Hvis det sker, har du ingen glæde af den tunge bagvægs eller letbetonens varmeakkumulering, som nærmest gratis varmer den friske luft op. 

Hvis du får energirenoveret og tætnet dit hus, kan det være en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Så sparer du størstedelen af den varme, du normalt lufter ud. Ventilationsanlægget kræver plads til indblæsningskanaler i opholdsrum og udsugningskanaler i køkken og badeværelser – og til selve ventilationsaggregatet.

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Ventilation i typehus 1985-1997

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Det er en god idé at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis dit hus er relativt velisoleret og tæt. Det er f.eks., hvis huset har fået efterisoleret og tætnet lofter og vægge samt fået nye energivinduer med tætte fuger omkring.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Etabler ventilation med varmegenvinding

Det er forholdsvist nemt at installere et ventilationsanlæg i et typehus med loftrum, da det er nemt at trække indblæsningskanaler til opholdsrum og udsugningskanaler til køkken og badeværelser på loftet. Ventilationskanalerne er som regel 100 eller 160 mm i diameter og kan ligge i isoleringslaget.

Placering

 • IndblæsningIndblæsningsarmaturerne bør placeres i nærheden af ydervæggen, for at få den beskidte/brugte luft skubbet væk.
 • UdsugningPlacer udsugningsarmaturerne så tæt som muligt på fugtafgivere som brusere, badekar komfur og vask. Kanalerne til udsugning kan også let føres på loftet, igen med mindre huset har fladt tag.
 • VentilationsaggregatVentilationsaggregatet bør placeres på loftet, hvor der som regel er plads.

Cirkulation i huset

For at ventilationen kan fungere korrekt, skal der være riste i dørene eller hul omkring dørene, så den brugte og beskidte luft kan blive flyttet fra opholdsrummene og suget ud i køkken og badeværelse. Typisk etableres hul under dørene, eller man fjerner dørtrinnet.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding genbruger varmen fra dit hus og giver både en mindre varmeregning og et bedre indeklima. Overvej det, hvis dit hus er velisoleret og tæt.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Ventilationsanlægget med varmegenvinding kører om vinteren, mens du kan nøjes med den naturlige ventilation i sommerhalvåret.

Hybridventilation

Hybridventilation

Hybridventilation

Forbedringer

Hvis typehuset også har nyere energivinduer, der kan åbnes vha. automatisk styring, kan du med fordel etablere hybridventilation, hvor ventilationsanlægget skifter luften og genvinder varmen i vinterhalvåret, mens oplukkelige vinduer skifter luften i sommerhalvåret, hvor luftudskiftning ikke er forbundet med varmetab. Der skal dog fortsat være mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse.

Hybridventilation

Energiløsning: Hybridventilation

Hvis dit hus er relativt nyt, velisoleret og tæt, eller hvis dit ældre hus er blevet efterisoleret og tætnet grundigt, er det en god idé at få hybridventilation.

Hybridventilation

Læs mere

Mikroventilation

Mikroventilation

I stedet for et ventilationsanlæg, der stiller krav om føringsveje til både ind- og udblæsningskanaler, kan du bruge et oscillerende ventilationssystem.

Mikroventilation

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe genbruger varmen fra din indeluft og giver dig ventilation samtidig.

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

Etabler en boligventilationsvarmepumpe

Hvis du har elvarme og derfor ikke har vandbårne radiatorer, kan en boligventilationsvarmepumpe være en god idé. Den genvinder 80-85 % af varmen i den luft, der ledes ud, så temperaturen på den luft, der blæses ind igen, normalt kun er lidt lavere end indeluften. Varmepumpen i ventilationsaggregatet varmer luften op til indetemperatur, så du kan fjerne dine elradiatorer.

Boligventilationsvarmepumpe

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe genbruger varmen fra din indeluft og giver dig ventilation samtidig. I praksis kræver det at du bor i et étplanshus med uudnyttet loftrum over hele boligen, så der er plads til ventilationskanalerne.

Boligventilationsvarmepumpe

Læs mere

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe er en billig og energibesparende måde at opvarme dit hus og til varmt vand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad.

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Brugsvandsvarmepumpe

Etabler en brugsvandsvarmepumpe

Hvis du varmer op med elvarme eller anden dyr varmekilde, kan en mulighed også være en brugsvandsvarmepumpe.

 • VentilationHvis huset er blevet tættere, f.eks. fordi du har skiftet vinduer og efterisoleret de lette ydervægge, sørger brugsvandsvarmepumpen for ventilation af huset. Gennem friskluftventiler kommer der frisk luft ind i huset rum.
 • Varmt vandDen producerer varmt brugsvand vha. den varme luft, der suges ud af køkken, bryggers og badeværelser. På den måde udnytter den en stor del af den varme, som ellers bare forsvinder.
  Brugsvandsvarmepumpe

  Brugsvandsvarmepumpe

  En brugsvandsvarmepumpe er en billig og klimavenlig måde at opvarme dit hus og dit brugsvand, fordi den udnytter overskudsvarmen fra f.eks. køkken og bad. En brugsvandsvarmepumpe giver højere effektivitet ved alle varmeformer.

Brugsvandsvarmepumpe

Læs mere

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Hvis typehuset er blevet energiforbedret, er det sandsynligvis blevet meget tættere, og så kommer der alt for lidt frisk luft ind. Derfor bør du udskifte friskluftventilerne i ydervæggene i alle opholdsrum, så de bliver større og lever op til Bygningsreglementet i dag.

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Friskluftventiler

Forbedringer

Moderne friskluftventiler er kondens- og lydisolerende. Der kan også vælges vinduer med indbyggede friskluftventiler.

Placer dem et lille stykke under loftet, så den friske luft ligesom klæber til loftet i stedet for at falde ned på beboerne. Det kaldes coandaeffekten. Hvis friskluftventilerne placeres forkert, lukker beboerne dem til, fordi det trækker, og så får de ikke frisk luft ind.  

 

Friskluftventiler

Læs mere

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Hold aftrækskanaler rene, så den brugte, opvarmede luft ledes ud naturligt. Kanalerne skal være tætte og isolerede, så du undgår kondens. Hvis huset har fået udskiftet de oprindelige vinduer til nyere, tættere vinduer, bør du montere friskluftventiler, så den friske luft kan komme ind.

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Aftrækskanaler

Vedligehold

Hold aftrækskanaler i køkken, toilet og badeværelse rene, så skorstenseffekten bevares. Der kommer støv, edderkoppespind, blade osv., hvis du ikke fejer eller støvsuger kanalerne en gang imellem. 

Hvis aftrækskanalerne på et tidspunkt er blevet lukket til, bør du åbne dem igen, så du genskaber den naturlige ventilation. Den kan kun fungere, hvis der kommer frisk luft ind vandret i ydervæggene, og den brugte/beskidte luft ledes ud lodret op. 

Aftrækskanaler

Læs mere

Ventilation