Jordvarmeanlæg i almindelig parcelhushave

Jordvarmeanlæg i almindelig parcelhushave

Selvom Torben og Jonna måtte grave haven op til 400 meter jordslanger, er de glade for at være sluppet af med oliefyret.

Hvem bor i huset?

Torben og Jonna har boet sammen i huset i 6 år. Parcelhuset blev ombygget i 1976, hvor der blev lavet en tilbygning.

Det er Torbens hus, så det er mest ham, der tager beslutninger om renoveringer, men de var sammen på en boligmesse, da overvejelserne om jordvarmeanlægget begyndte.

Torben er selvstændig it-konsulent, har kontor i hjemmet og laver software for offentlige og private virksomheder.

Beslutningen om projektet

Hvorfor besluttede I jer for at starte jeres projekter?

En af årsagerne til beslutningen var ”skrot dit oliefyr”-kampagnen, som kørte i 2011. Da jeg samtidig kunne se, at jeg havde haft et temmelig højt olieforbrug, tænkte jeg, at der måtte være fornuft i at skifte.

Jonna og jeg var på en boligmesse og kiggede på de forskellige udstillere, hvor vi faldt over et vvs-firma, som demonstrerede jordvarmeanlæg og varmepumper. Efter at have kigget på det, tænkte vi lidt over det derhjemme, og så kontaktede jeg ham, vi havde mødt på messen, for at få et tilbud.

Vores udgangspunkt for at deltage på boligmessen var ikke decideret energi. Så det var lidt tilfældigt, at vi kom til at kigge nærmere på det, men jeg havde hørt om jordvarme før.

Projektets rådgivere

Hvad fik I af rådgivning til projektet?

På messen fik vi kontakt til vvs-firmaet, som gav os tilbuddet, og som endte med at udføre arbejdet. Vi fik også et tilbud fra et andet vvs-firma, men vi endte med at vælge det første.

Det var flere faktorer, der bestemte det – f.eks. at han stod for nedgravningen, hvorimod det andet firma skulle have et eksternt entreprenørfirma til at gøre det.

Installatøren var ude at kigge på forholdene, og han kiggede også på vores radiatorer, for vandtemperaturen i varmesystemet er ikke så høj, når du har jordvarme, som med oliefyr. Derfor skal dine radiatorer have en god virkningsgrad. Jeg havde dog selv skiftet nogle af dem tidligere, så flere af dem var ikke så gamle.

Økonomien

Hvilke tanker gjorde I jer omkring økonomien i projektet?

Jeg havde ingen forventninger til prisen, men tilbuddene fra de to vvs-firmaer var nogenlunde det samme. Jeg behøvede ikke låne penge, for dem havde jeg stående.

Processen

Hvordan var forløbet for selve arbejdet?

De startede med at grave i haven. Medmindre man har et stort åbent stykke, hvor det er muligt at grave jordslangerne ned, så går det ud over noget beplantning af haven.

Da han først kom i gang, viste det sig, at det blev voldsommere, end vi havde forventet. Set i bakspejlet har det været fint, for det gav nogle nye muligheder. Vi har fået etableret ting i haven, som jeg ikke havde fået, hvis det ikke var blevet gravet op dengang.

Hele processen tog et par uger. Firmaet hjalp os også med at bortskaffe oliefyret. Alle slanger var lagt ned og var klar til at blive tilsluttet nede i kælderen, inden vi i 2-3 dage måtte undvære varme, mens oliefyret blev pillet ned og varmepumpen blev tilsluttet.

Resultatet

Hvordan har projektet ændret huset?

Varmeniveauet er måske ikke helt så højt som før, men det svinger lidt. Det skal måske finjusteres, for der er en udeføler på, der justerer varmeniveauet efter udetemperaturen.

Det er behageligt ikke at have oliefyr og olietank i kælderen mere. Oliefyret fyldte ca. det samme, som jordvarmeanlæggets varmepumpe gør, men vi slipper for olietanken. At have olielugten i huset, og sørge for at få fyldt olie på, er også rart at slippe for.

Vi har i 2016 fået sat solceller op for ca. 60.000 kr., så vi selv kan producere den strøm, vi skal bruge til jordvarmeanlægget.

Vi har ikke overblik over det fulde udbytte endnu, men jeg kan se, vores elforbrug er faldet.

Økonomi

Energiforbrug før
54.600kr./år
Energiforbrug efter
28.200kr./år
Hvad har det betydet økonomisk?
26.400kr./år / 48%

Hvad kostede det?

Forbedringer
Udgift
Skift til jordvarme
142.000kr.
I alt
142.000kr.

Udbytte

Hvor meget bedre er huset blevet at bo i?

Hvor svært var det at udføre forbedringen?

 

Fordele

Mere plads
Mindre vedligeholdelse

Gode råd over hækken

Tænk over, om haven er stor nok til slangerne. Man skal være opmærksom på, det kan kræve en fornyelse af haven.

Denne case er skabt i samarbejde med:

skanderborg kommune

Om casebanken

Alle historier i casebanken er udtryk for enten boligejernes, boligadministratorens eller entreprenørens egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra selvsamme.

I de tilfælde, hvor de aktuelle energipriser ikke er oplyst, har vi brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbruget efter vejret.

Forbedringer og typiske besparelser

Skift til jordvarme

Typisk besparelse ved skift til jordvarme

Sådan kommer du selv i gang

Sådan kommer du selv i gang

Hvis du overvejer at renovere, anbefaler vi, at du starter med at tage fat i en rådgiver.

Den bedste måde at starte et renoveringsprojekt er at få hjælp af en rådgiver til at finde ud af, hvad der kan betale sig, og i hvilken rækkefølge det skal gøres.

Vælg en energirådgiver, de er uddannet til at indtænke energibesparelser i dit projekt.

Læs mere om rådgivning